Para petani di Kecamatan Gedangsari ketika ini sedang diresahkan lantaran tumbuhan padi yang diserang oleh hama dan sangat sulit untuk dibasmi. Untuk mengatasi hal tersebut banyak sekali obat-obatan untuk membasmi hama tumbuhan padi telah dicoba namun tidak dapat sembuh.Oleh lantaran itu ketika ini para petani mencoba obat ramuan yang dibuatnya sendiri.

Para petani di Kecamatan Gedangsari ketika ini sedang diresahkan lantaran tumbuhan padi yang di Petani Di Kecamatan Gedangsari Diresahkan Dengan Hama Yang Menyerang Tanaman Padi

Akibat banyaknya penyakit tumbuhan padi yang menyerang tentu saja akan mensugesti hasil produksi gabah dan bahkan dapat menciptakan tumbuhan padi mati. Adapun beberapa penyakit tumbuhan padi yang sulit untuk dibasmi sebagai berikut.

Macam Macam Penyakit Tanaman Padi

Busuk Akar

Gejala dari penyakit ini ialah daun menguning serta coklat gelap. Penyakit bau akar ini disebabkan oleh Helminthosporium sigmoideum serta menginfeksi pada ketika tumbuhan masih muda. Fase awal tanda-tanda yang timbulkan ialah busuknya pelepah daun dan menjelma coklat, bercak menyebar dengan cepat pada buku-buku dan batang, tangkai menjadi lunak sehingga mengeluarkan bacin yang tidak enak. Agar tumbuhan padi tidak terjangkit penyakit bau akar, hal-hal yang perlu dihindari ialah jangan berlebihan dalam memakai unsur Nitrogen (Urea), atur jarak tanam supaya pangkal batang tidak terlalu lembab,� untuk menguatkan batang diharapkan penambahan unsur Kalium, perbaiki drainase sehingga tumbuhan tidak selalu tergenang serta menanam varietas yang tahan penyakit.

Penyakit Bergaris

Penyakit ini disebabkan oleh Pseudomonas setariae. Gejala yang timbul ialah ditunjukkan oleh adanya garis-garis membujur (warna hijau gelap) pada akrab pangkal pelepah daun. Saat kawasan sekitar lembab bercak-bercak memanjang dan menyebar sepanjang pelepah dan pada helaian daun kemudian menjelma coklat gelap. Panjang 3-10 cm dan lebar 0,5-1 mm. Kadang-kadang menyatu dan membentuk garis-garis lebih lebar. Penyakit bergaris ini menyerang bibit padi, abses berat tumbuhan tetap tumbuh tetapi rusak sedangkan apabila terinfeksi berat menyebabkan bibit mati dan tumbuhan menjadi kerdil.